Packs heeft zich aangesloten bij de code verantwoord tillen. Pakketvervoerders die lid zijn van Transport en Logistiek Nederland (TLN) kunnen zich hier vrijwillig voor aanmelden. Je geeft dan aan dat het bedrijf volgens vijf principes gaat werken of al werkt die de fysieke belasting van koeriers vermindert. Vervoerders die dit doen worden opgenomen in een speciale lijst die zichtbaar is voor werknemers, partners in de keten en de overheid.

Betere arbeidsomstandigheden

Pakketten worden zwaarder en het aantal zendingen neemt toe. Om de pakketbezorgers te beschermen tegen overbelasting zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt om fysieke belasting te verminderen. De TLN gaat niet alleen in overleg met koeriers. Maar ook met andere partijen die betrokken zijn bij het transport en de bezorging van pakketten.

Vijf principes

De code verantwoord tillen gaat uit van vijf principes. Vervoerders die gaan werken met deze principes garanderen een betere werkomgeving. Een overzicht van de vijf principes vindt u hieronder.

Principe 1: kennisdeling

Het delen van kennis, ervaring en best practices om de fysieke belasting van de bezorgers te verminderen. Denk aan bedrijfsactiviteiten of het delen van de ontwikkelingen binnen de branche.

Principe 2: optimaliseren van de tilsituaties in de huidige context

De huidige werksituaties worden onderzocht en verbeterd. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers op een veilige en gezonde manier hun werk kunnen doen.

Principe 3: optimaliseren van de tilsituaties in de toekomstige context

Bij het ontwerpen van nieuwe werkprocessen stelt een ergonisch expert een een Programma van Eisen op. Het beperken fysieke belasting tijdens het tillen wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Principe 4: voorlichting en instructie

  • Nieuwe werknemers krijgen voorlichting en instructies over de fysieke belasting
  • Alle werknemers krijgen een maal per twee jaar extra voorlichting en instructies
  • De voorlichting moet in ieder geval de volgende onderwerpen bevatten: tillen en dragen, duwen en trekken en werkhoudingen en hulpmiddelen
  • Medewerkers die via een ander bedrijf werkzaam zijn worden ge├»nformeerd over de fysieke belasting

Principe 5: derde partijen

Alle vrijwilligers bundelen de krachten door gesprekken te voeren met elkaar en op die manier de fysieke belasting te verminderen. Tijdens contractonderhandelingen met andere partijen wordt de code verantwoord tillen benoemd.

Aansluiten bij de code

Aansluiten bij de code verantwoord tillen is vrijwillig. Het betekent wel dat het bedrijf gaat werken volgens de vijf principes om de fysieke belasting te beperken. Het is geen keurmerk maar een initiatief waar je als bedrijf aan deelneemt. De code verantwoord tillen is niet alleen goed voor de werknemers maar geeft ook een positief beeld van de vervoerder naar werknemers en bedrijven.