Dit is de website van Packs

Ons vestigingsadres is: Packs, Nijverheidstraat 2D, 4143 HM Leerdam, Nederland
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 54694485
Ons B.T.W.-nummer is NL851405290B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)

Deze informatie wordt gebruikt:

 • Voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
 • Om uw vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op het internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

 • Per mail: info@packs.nl
 • Per brief: Packs, Nijverheidstraat 2D, 4143 HM Leerdam, Nederland

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u zich afmelden door onderaan de nieuwsbrief op afmelden te klikken.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Tot de volgende instanties/adressen kunt u zich wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen:

 • Drukwerk: DMSA, Antwoordnummer 666, 1000 TL Amsterdam
 • Telefoon: 0800-0224666
 • Web: www.e-mps.org/nl

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Ook bieden wij de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van bezoeker bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie, neemt u dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, dan horen wij dit graag.