Onderstaand informeren wij u over onze Packs procedures m.b.t. het COVID-19 virus die met onmiddellijke ingang en tot nader order van toepassing zijn:

 1. In geval van een lock-down door autoriteiten van ons Centraal Overslag Punt (COP) in Leerdam:
  • De nachtelijke sortering zal worden verplaatst naar Vianen dan wel naar Wijchen op basis van de actuele situatie.
  • Deze verplaatsing heeft gevolgen voor de aanlevertijden bij onze PacksPartners in de gehele Benelux.
  • Aflevering van zendingen geschiedt op basis van Best Effort.
  • U dient er rekening mee te houden dat reeds op COP aanwezige zendingen door de autoriteiten niet worden vrijgegeven voor aflevering.
 2. In geval van een lock-down door autoriteiten van de plaats Leerdam:
  • De nachtelijke sortering zal worden verplaatst naar Vianen dan wel naar Wijchen op basis van de actuele situatie
  • Deze verplaatsing heeft gevolgen voor de aanlevertijden bij onze PacksPartners in de gehele Benelux
  • Aflevering van zendingen geschiedt op basis van Best Effort.
  • U dient er rekening mee te houden dat reeds op COP aanwezige zendingen door de autoriteiten niet worden vrijgegeven voor aflevering
 3. In geval van een lock-down door autoriteiten bij onze PacksPartners:
  • De aflevering van zendingen zal verplaatst worden naar omringende Partners.
  • Deze verplaatsing heeft gevolgen voor de aflevertijden bij geadresseerden.
  • Aflevering van zendingen geschiedt op basis van Best Effort.
  • U dient er rekening mee te houden dat reeds bij de PacksPartner aanwezige zendingen door de autoriteiten niet worden vrijgegeven voor aflevering.
 4. In geval van een lock-down van (een deel van) een gebied van onze PacksPartners door autoriteiten:
  • In het betreffende gebied zullen geen afleveringen plaatsvinden.
  • Zendingen voor dergelijke lock-down gebieden zullen met een calamiteiten status en de vermelding COVID-19 afgemeld worden.
  • De betreffende zendingen voor het lock-down gebied zullen retour worden gestuurd naar de afzender.
  • De onbereikbaarheid van het gebied heeft gevolgen voor de aflevertijden bij geadresseerden in aangrenzende gebieden.
  • Aflevering van zendingen geschiedt op basis van Best Effort.
 5. Tot nader order zijn er geen COP bezoeken mogelijk.
 6. Aftekenen van zendingen (POD)
  • Afzenders van zendingen kunnen in het opmerkingen veld van het Packs Label aangeven dat een zending toch mag worden afgeleverd indien de ontvanger weigert te tekenen voor ontvangst. In dat geval noteert de chauffeur de naam van de ontvanger en vermeldt COVID-19.
  • Bij de aanmaak van het label dient vermeld te worden: ‘Toestemming voor aftekenen door chauffeur inzake COVID-19’
  • Indien een label niet is voorzien van de bij punt b. genoemde tekst dan zal de zending bij weigering door de ontvanger retour worden gestuurd naar de afzender.
  • In geval van de bij punt a genoemde toestemming voor aflevering aanvaart Packs geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. schade en/of vermissing.
  • Aflevering van zendingen met de bij punt b genoemde tekst geschiedt op basis van Best Effort.

Bijlage: Disclaimer & Procedures inzake COVID-19.pdf

Aldus gepubliceerd op www.packs.nl d.d. 6 maart 2020 08:30 uur.