Packs Special Care BV, kortweg ‘Packs’ genaamd, bestrijdt met klem dat het plannen heeft om een netwerk van ‘servicepunten’ op te zetten of uit te breiden, zoals in een publicatie van de autoriteit Consument & Markt (ACM) van 20 mei j.l. onterecht wordt gesuggereerd. “Packs heeft een totaal ander businessmodel dan ‘alle pakketvervoerders’, zoals die door ACM-bestuurslid Henk Don in het rapport worden genoemd”, aldus Packs Chief Marketing Officer Gerdwin Lammers.”Packs werkt namelijk samen met meer dan 60 PacksPartners in de Benelux en dát is de specifieke kracht en kwaliteit van Packs’.

PacksPartners zijn zelfstandige en gedreven transportondernemers die zeer goed bekend zijn in hun eigen regio en die het Packs netwerk o.m. benutten voor de overnight aflevering van zendingen van hun eigen klanten. Packs heeft daarom helemaal geen servicepunten nodig, omdat het aantal zendingen dat niet kan worden afgeleverd bij de geadresseerde bij Packs zéér laag is. “Gemiddeld is dat ruim onder de 4% bij de eerste aanbieding en op Moederdag zondag 8 mei was het zelfs maar 2,1%”, weet Lammers, “Dat is bijzonder goed en dat kunnen wij realiseren doordat onze PacksPartners meer zorg en aandacht aan de aflevering kunnen besteden dan de door ACM onderzochte pakketvervoerders. Na een telefonische afspraak biedt Packs bovendien in overleg met de geadresseerde de zending uiteraard gewoon voor de tweede keer thuis aan”.

‘Fair Transport’

“Hoewel Packs aanvankelijk als niche-speler begon, en nog altijd dé specialist is voor kwetsbare zendingen, groeien wij met meer dan 60% in de afgelopen twee jaar veel harder dan de binnenlandse pakketmarkt. Onze groei komt van starters en van kennelijk ontevreden klanten van de grote pakketvervoerders”, legt Lammers uit. “Zowel PostNL, DHL als DPD strijden om de grote aantallen tegen de lage prijzen waardoor, zoals inmiddels ruimschoots bekend is, de netto vergoeding voor het feitelijke afleveren onder een bedrijfseconomisch gezond niveau is gekomen, met alle gevolgen voor ZZP-ers en met stakingen tot gevolg. Packs hanteert en propageert daarom een ‘Fair Transport’ policy waarbij haar Partners o.m. ongeveer het dubbele aflevertarief ontvangen voor een aflevering dan andere pakketvervoerders voor een aflevering willen betalen. Lammers: “Daarnaast zijn de meer dan 60 PacksPartners ook vrij om voor andere pakketvervoerders te rijden en bepalen zij geheel zelfstandig hun eigen routes. Zij zijn dus écht zelfstandig en niet schijn-zelfstandig. PacksPartners zijn volwaardige ondernemers”. 

Er is bij de door ACM genoemde pakketvervoerders volgens Lammers simpelweg geen tijd, want geen geld, om een zending ‘gewoon’ bij de geadresseerde aan de deur af te leveren. “Dat is namelijk wat iedere geadresseerde nog altijd het liefste wil”, weet Lammers, “Thuis bestellen en het thuis ontvangen. Bij een mislukte eerste poging bij andere pakketvervoerders mag de geadresseerde het vervolgens zelf ergens gaan ophalen. Dan kun je maar beter gelijk naar de winkel gaan en het daar kopen en gelijk meenemen”, aldus Lammers, die bovendien nog wil benadrukken dat Packs tegen concurrerende tarieven aflevert omdat het bijvoorbeeld niet in dure servicepunten of pakketkluizen hoeft te investeren en een zeer hoog percentage geslaagde eerste afleveringen heeft.

Het al meer dan 20 jaar bestaande Packs overnight netwerk dat door een fusie van SnelNed en Packs Special Care in 2012 ontstond behandelt en sorteert alle zendingen met de juiste zorg. De handmatige sortering bij Packs, gekoppeld aan de zorgvuldige verwerking van de zendingen bij haar PacksPartners, zijn de sterke punten van het Packs Overnight netwerk. De communicatielijnen bij Packs zijn bovendien kort; opdrachtgevers en geadresseerden hebben contact met de regionale PacksPartners en zijn niet afhankelijk van onpersoonlijke landelijke callcenters.