Met stijgende verbazing volgt Benelux pakketvervoerder Packs (Special Care) de ontwikkelingen in de overnight pakketbranche waar met name de grote vervoerders als Postnl, DHL en DPD al twee jaar lang een volume- en tarievenoorlog uitvechten over de rug van de ZZP chauffeur, die voor zijn diensten inmiddels een dermate uitgemergelde vergoeding krijgt dat het zélfs met routes van 150 stops of meer per dag én 10 uur werken niet mogelijk is om een droge boterham te verdienen.

 

Sinds ‘Black Friday’ in november 2017, de kerstweken in december 2017 en – last but not least – Valentijnsdag 2018 op een normale doordeweekse woensdag eerder dit jaar, is de maat volgens Packs vol. “Er is geen aflevercapaciteit meer om pieken weg te werken. Er zijn simpelweg niet voldoende chauffeurs beschikbaar en door deze structurele krapte gaan de kosten voor met name ‘the last mile’ drastisch omhoog”, weet Packs Chief Marketing Officer Gerdwin Lammers. “Aan de andere kant is het al jaren de trend bij webshops om te stunten met ‘gratis afgeleverd’ terwijl ieder weldenkend mens natuurlijk weet dat afleveren helemaal niet gratis is. Integendeel; afleveren wordt door alle exotische last minute afleverwensen, onbereikbaarheden van gebieden en – zoals gezegd – een totale krapte op de arbeidsmarkt voor chauffeurs, juist steeds duurder!”, aldus Lammers. “En dan hebben we het nog niet eens gehad over de veel hogere kosten van ´groene´vervoerseisen of de hype dat zendingen zelfs dezelfde dag nog afgeleverd moeten worden. Iets dat maar liefst zo´n vijf keer vervuilender is dan overnight afleveren. Dat kan niet allemaal afgewenteld worden op de vervoerder. De gebruiker moet voor zijn of haar wensen betalen!”, voegt Lammers nog toe.

Wie bestelt betaalt

“Er moet iets fundamenteel veranderen in de thuiswinkelbranche, vinden wij bij Packs”, legt Lammers uit. “Er moeten eerlijke vergoedingen voor afleveren betaald worden aan (ZZP) chauffeurs en het is de consument die daarvoor moet betalen. Niet de vervoerder of zelfs niet de webshop. De consument die bestelt moet voor zijn of haar aflevering een dekkend tarief betalen en dat is alleszins redelijk. Wie zélf gaat winkelen in de stad is voor vervoer en parkeren al gauw tussen de € 10,00 en de € 12.50 kwijt. Dan is € 6,95 toch wel een fatsoenlijk tarief voor het thuisbezorgen van wat je bij de webshop hebt gekocht, en dan kan webshop aan de vervoerder (en daarmee impliciet aan de chauffeur) ook een fatsoenlijke tarief betalen”, vindt Lammers, die zich ondertussen hardop afvraagt: “Moet overigens een webshop niet gewoon aan het product verdienen en niet ook nog aan de verzendkosten?…..Het is toch bizar dat in een hoogconjunctuur en in een markt waarin tussen de 15% en de 20% groei gerealiseerd wordt per saldo geen cent verdiend kan worden door de mensen die het feitelijke afleverwerk moeten doen”

 

‘De bodem is bereikt’

Ook in Duitsland zijn er inmiddels de eerste signalen dat grote vervoerders hun tarieven verhogen omdat er anders geen aflevercapaciteit meer ingekocht kan worden. Het zou een normale gang van zaken zijn dat bij hogere volumes ook een lager tarief kan worden afgesproken, echter, er is geen ‘economy of scale’ meer mogelijk in de pakketbranche. Alles zit vol, er kan geen stop meer bij op een route en er is geen bus met chauffeur meer te krijgen. “Dan moeten de prijzen dus omhoog. De rek is er uit bij de vervoerders en qua tarieven voor webshops en vergoedingen voor chauffeurs is de bodem bereikt”, aldus Lammers die de bewegingen van vooral de grote pakketvervoerders nauwlettend volgt.

Packs heeft een ander profiel dan de grote pakketvervoerders die met name voor volume gaan en die daardoor bepaalde zendingen niet - of in de ogen van we verladers niet goed genoeg - kunnen sorteren en afleveren. “Ruim de helft van de zendingen die wij sorteren en afleveren zijn zendingen die door hun aard of omvang een bepaalde zorg vereisen die onze concurrenten niet meer willen of kunnen bieden. Lammers: “Dat is óns specialisme. Bovendien hebben wij het hoogste percentage geslaagde eerste afleveringen van de branche en hoeft de geadresseerde, als Packs de vervoerder is, niet alsnog de stad in om zijn ‘gratis thuisbezorgde zending’ zélf ergens te gaan afhalen; wij maken, als de geadresseerde niet thuis was en er ook niet bij buren kon worden afgeleverd, netjes een afspraak om de zending alsnog thuis af te leveren”

Postzegels 14% duurder
Ondertussen heeft PostNL zich tot het kabinet gewend met een klaagzang over de postverliezen en een subsidieverzoek van miljoenen om die af te dekken. Lammers vraagt zich daarbij hardop af of die miljoenen niet gebruikt gaan worden om de veel te lage pakkettarieven die PostNL al jaren hanteert te subsidiëren. Lammers: “Ook voor PostNL is de pakkettenmarkt en niet de postmarkt toch de toekomst, maar ondanks de groei van 22% die PostNL rapporteert in de pakkettenmarkt neemt de winstgevendheid op pakketten juist af en ook Deutsche Post meldt dat de resultaten gedrukt worden door de pakkettentak van het bedrijf (bron NT). Je mag bij dat soort groeipercentages toch wel minimaal een resultaatverbetering verwachten en geen krimpende winstgevend zoals nu in de hele branche het geval is. De tarieven zijn per saldo dus gewoon te laag”.

Marktleider veroorzaakt negatieve prijsspiraal
De oplossing daarvoor is volgens Packs toch simpel. Verhoog als marktleider PostNL gewoon je tarieven en dan wel zodanig dat de vervoerder - en daarmee ook de chauffeur er beter van wordt. “Als er binnenkort ook nog toestemming komt dat PostNL haar postconcurrent SANDD mag overnemen dan is PostNL zowel marktleider in de pakkettenmarkt, in de postmarkt én in de huis-aan-huis verspreidingsmarkt en wordt haar positie op de markt nog dominanter. Dat is een ongewenste situatie. De tarieven, en daarmee de vergoedingen, moeten juist omhoog en niet onder druk van de zichzelf in de financiële vingers snijdende marktleider verder omlaag. Ook bij webshops moet de knop om. Webshops moeten de door de consument betaalde verzendkosten structureel vergoeden aan de vervoerder. Zij zijn immers medeverantwoordelijk voor een gezonde afleverbranche. Geen zogenaamd ‘gratis afleveren’ meer want wie bestelt betaalt! Zonder afleveren is er geen thuiswinkelbranche. Thuiswinkel.org zou dit hoog op de agenda moeten zetten”, benadrukt Lammers.

                                                     

In verband met groei en een verdere verdichting van ons Benelux dekkend netwerk is Packs op zoek naar partners voor de volgende regio’s:

  • Omgeving Flevoland
  • Omgeving Zeeland

PartnerProfiel

 

- U heeft een klein- tot middelgroot koeriers/transportbedrijf

- een NIWO transportvergunning is een pré

- Uitrijden én inbrengen van tijdsleveringen en overnight zendingen

 

Heeft u interesse om deel uit te maken van een krachtig overnight netwerk?

Stuur dan uw bedrijfsprofiel en motivatie naar  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 


 

Overnight- en innight Benelux pakketservice Packs Special Care - kortweg ‘Packs’ – bezorgt, met ingang van 1 oktober,  ook de in het weekend aangeleverde zendingen op maandagen in België. Packs was in 2016 al de eerste pakketservice die in het weekend geproduceerde zendingen voor Nederland op de maandag bezorgde en breidt nu op verzoek van haar klanten deze service uit naar België.

 

Voorheen moesten zendingen voor een maandagaflevering in België al uiterlijk op vrijdagavond worden aangeleverd; nu kunnen webshops die van het Packs overnight netwerk gebruik maken het hele weekend orders accepteren en verwerken en worden die op maandag afgeleverd. “Webwinkels boeken en ‘fulfillen’ in toenemende mate orders in het weekeinde en bedrijven of consumenten willen die bestellingen - óók in België - graag al op maandag in huis hebben”, aldus Chief Marketing Officer (CMO) Gerdwin Lammers van Packs. “Zendingen die op zondagavond uiterlijk om 00:00 uur op ons Centraal Overslag Punt (COP) in Leerdam binnen zijn hebben aansluiting naar de hub in Brussel en worden op maandag afgeleverd. Ook tijdsleveringen voor België op maandagen behoren zo tot de mogelijkheden”, vult Lammers nog aan.

 

Thuiswinkel.org Businesspartner Packs heeft een Benelux dekkend netwerk met meer dan 60 PacksCenters en levert standaard van maandag t/m zaterdag zendingen bij bedrijven en consumenten af.

Packs Special Care BV, kortweg ‘Packs’ genaamd, bestrijdt met klem dat het plannen heeft om een netwerk van ‘servicepunten’ op te zetten of uit te breiden, zoals in een publicatie van de autoriteit Consument & Markt (ACM) van 20 mei j.l. onterecht wordt gesuggereerd. “Packs heeft een totaal ander businessmodel dan ‘alle pakketvervoerders’, zoals die door ACM-bestuurslid Henk Don in het rapport worden genoemd”, aldus Packs Chief Marketing Officer Gerdwin Lammers.”Packs werkt namelijk samen met meer dan 60 PacksPartners in de Benelux en dát is de specifieke kracht en kwaliteit van Packs’.
PacksPartners zijn zelfstandige en gedreven transportondernemers die zeer goed bekend zijn in hun eigen regio en die het Packs netwerk o.m. benutten voor de overnight aflevering van zendingen van hun eigen klanten. Packs heeft daarom helemaal geen servicepunten nodig, omdat het aantal zendingen dat niet kan worden afgeleverd bij de geadresseerde bij Packs zéér laag is. “Gemiddeld is dat ruim onder de 4% bij de eerste aanbieding en op Moederdag zondag 8 mei was het zelfs maar 2,1%”, weet Lammers, “Dat is bijzonder goed en dat kunnen wij realiseren doordat onze PacksPartners meer zorg en aandacht aan de aflevering kunnen besteden dan de door ACM onderzochte pakketvervoerders. Na een telefonische afspraak biedt Packs bovendien in overleg met de geadresseerde de zending uiteraard gewoon voor de tweede keer thuis aan”.

 

‘Fair Transport’

“Hoewel Packs aanvankelijk als niche-speler begon, en nog altijd dé specialist is voor kwetsbare zendingen, groeien wij met meer dan 60% in de afgelopen twee jaar veel harder dan de binnenlandse pakketmarkt. Onze groei komt van starters en van kennelijk ontevreden klanten van de grote pakketvervoerders”, legt Lammers uit. “Zowel PostNL, DHL als DPD strijden om de grote aantallen tegen de lage prijzen waardoor, zoals inmiddels ruimschoots bekend is, de netto vergoeding voor het feitelijke afleveren onder een bedrijfseconomisch gezond niveau is gekomen, met alle gevolgen voor ZZP-ers en met stakingen tot gevolg. Packs hanteert en propageert daarom een ‘Fair Transport’ policy waarbij haar Partners o.m. ongeveer het dubbele aflevertarief ontvangen voor een aflevering dan andere pakketvervoerders voor een aflevering willen betalen. Lammers: “Daarnaast zijn de meer dan 60 PacksPartners ook vrij om voor andere pakketvervoerders te rijden en bepalen zij geheel zelfstandig hun eigen routes. Zij zijn dus écht zelfstandig en niet schijn-zelfstandig. PacksPartners zijn volwaardige ondernemers”.

Er is bij de door ACM genoemde pakketvervoerders volgens Lammers simpelweg geen tijd, want geen geld, om een zending ‘gewoon’ bij de geadresseerde aan de deur af te leveren. “Dat is namelijk wat iedere geadresseerde nog altijd het liefste wil”, weet Lammers, “Thuis bestellen en het thuis ontvangen. Bij een mislukte eerste poging bij andere pakketvervoerders mag de geadresseerde het vervolgens zelf ergens gaan ophalen. Dan kun je maar beter gelijk naar de winkel gaan en het daar kopen en gelijk meenemen”, aldus Lammers, die bovendien nog wil benadrukken dat Packs tegen concurrerende tarieven aflevert omdat het bijvoorbeeld niet in dure servicepunten of pakketkluizen hoeft te investeren en een zeer hoog percentage geslaagde eerste afleveringen heeft.

 

Het al meer dan 20 jaar bestaande Packs overnight netwerk dat door een fusie van SnelNed en Packs Special Care in 2012 ontstond behandelt en sorteert alle zendingen met de juiste zorg. De handmatige sortering bij Packs, gekoppeld aan de zorgvuldige verwerking van de zendingen bij haar PacksPartners, zijn de sterke punten van het Packs Overnight netwerk. De communicatielijnen bij Packs zijn bovendien kort; opdrachtgevers en geadresseerden hebben contact met de regionale PacksPartners en zijn niet afhankelijk van onpersoonlijke landelijke callcenters.

 

 

Einde bericht

Packs Bedrijfsgegevens 

Internet: https://www.packs.nl/
e-mail: info@packs.nl

PacksOnline: orders.packs.nl


BTW nummer: NL851405290B01
KvK nummer: 54694485
Bank nummer: 52.22.99.210
IBAN: NL53ABNA0522299210
BIC code: ABNANL2A

Packs Nieuws

Tarieven in de ...

Met stijgende verbazing volgt Benelux ...

PacksPartners ...

In verband met groei en een verdere verdichting ...

Packs breidt ...

Overnight- en innight Benelux pakketservice Packs ...

Packs bestrijdt ...

Packs Special Care BV, kortweg ‘Packs’ genaamd, ...

Packscenters

 

Politie besteedt ...

De Nederlandse politie besteedt al haar vervoer ...

Contact

Hoofdkantoor:  

Packs
Nijverheidstraat 2 d
4143 HM Leerdam 
The Netherlands

Sorting facilities (COP): 

Nijverheidstraat 2 d
4143 HM Leerdam 
The Netherlands

Tel: 088-80.40.800

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top